ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»"На підприємстві провадять систематичну роботу щодо забезпечення сучасного рівня підготування та підвищення кваліфікації персоналу підприємства для якісного проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських, експериментальних й інших робіт. Керівництво підприємства створило постійно діючу систему підвищення кваліфікації персоналу (курси при РКНДЦ, аспірантура, самоосвіта, навчання ІТП у зовнішніх організаціях України і за кордоном та ін.) як основу подальшого розвитку підприємства, а працівники повинні систематично підвищувати свій професійний рівень.

Роботу з підготування та підвищення кваліфікації персоналу провадять відповідно до стандарту підприємства СТП 155.1.03.014:2013 «Система менеджменту якості. Організація бездефектної праці. Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів підприємства».

Працівники підприємства підвищують свою кваліфікацію як на підприємстві, так і в зовнішніх спеціалізованих організаціях.

Підвищення кваліфікації на підприємстві провадять у рамках:

– спеціальних курсів з комп'ютерних технологій для навчання роботи в єдиному інформаційному просторі підприємства;

– спеціальних курсів для молодих спеціалістів, навчання на яких провадять у рамках стажування молодих спеціалістів з метою скорочення часу для залучення їх до діяльності як підрозділів, так і ДП «КБ «Південне» у цілому;

– довгострокового плану навчання керівного складу ДП «КБ «Південне» і його резерву на 2017-2021 роки;

– курсів з навчання основам перекладу на англійську мову технічної документації;

– курсів з навчання основам організації роботи з інтелектуальною власністю;

– технічного навчання та ін.

Кадрова служба формує кадровий резерв на керівників усіх рівнів. Для заміщення вакантних посад розглядають у першу чергу наявних працівників підприємства. Основними критеріями для службового підвищення є конкретні досягнення та професійні здібності.

назад в каталог

ВГОРУ